22/07/2024

* Zachęcamy wiernych do skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, wydanej przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowo.

Dyspensa