19/05/2024

DEKRET EREKCJI PARAFII MARIACKIEJ

Dekret erekcji Parafii

 1. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu

Ku chwale Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego i dobru duchowemu wiernych Kołobrzegu oraz pobliskich miejscowości, rozporządzamy i czynimy wiadomym wszystkim, których to dotyczy:

 • 1

W szybko odbudowującym się po zniszczeniach wojennych mieście Kołobrzegu, dawnej siedzibie biskupiej jednego z najstarszych biskupstw w Polsce, po odbudowie kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny a od powstania Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej konkatedry, wysłuchawszy – zgodnie z kan. 1428 § 1 KPK – zdania zainteresowanych Duszpasterzy oraz Kapituły Katedralnej na mocy kan. 216 § 1 i § 3oraz kan. 1427 KPK

e r y g u j e m y

nową Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.

 • 2

Nowa Parafia powstaje z podziału Parafii św. Marcina w Kołobrzegu. W tym celu odłączamy od Parafii św. Marcina w Kołobrzegu terytorium obejmujące następujące ulice: Amfiteatr, Bieruta, Bociania, Chopina, Drzymały, Dworcowa, Em. Gierczak, Grochowska, Graniczna, Giełdowa, Grottgera, Gotwalda, Fornalskiej, Jerzego, Janiska, Kaliska, Kamienna, Kasprowicza, Kaszubska, Katedralna, Koszalińska, Kościuszki, Kopernika, Kolejowa, Kupiecka, Lenina, Lipowa, Łopuskiego, Mariacka, Myśliwska, Ogrodowa, Okopowa, Orla, Piastowska, Plac 18 Marca, Pstrowskiego, Ratuszowa, Słowiańska, Strzelecka, Walki Młodych, Waryńskiego, Wąska, Wodna, Wschodnia, Zajęcza, Zapleczna, Złota; oraz miejscowości: Bogucino, Kądzielno, Niekanin, Obroty, Stramnica i Podczele i przyłączamy je do nowej Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.

 • 3

Kościołem parafialnym nowoutworzonej Parafii będzie kościół konkatedralny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.

 • 4

Uposażenie Proboszcza będą stanowić ofiary za posługi duszpasterskie oraz inne dochody przysługujące Proboszczowi na podstawie kościelnego prawa powszechnego i partykularnego.

 • 5

Obowiązek utrzymania kościoła parafialnego, innych obiektów parafialnych oraz personelu kościelnego spoczywa na Parafii.

 • 6

Plebania i Urząd Parafialny nowej Parafii mieści się w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 34, z tym że księgi parafialne będą chwilowo prowadzone wspólnie dla obu parafii.

 • 7

Parafia będzie korzystać z komunalnego cmentarza grzebalnego w Kołobrzegu.

 • 8

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski mianuje każdorazowo Proboszcza zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego.

 • 9

Proboszcz nowej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu używa pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i napisem w otoku: Parcecia Rom-Cath. tit. Assumtionis BMV in Kolobrzeg, lub Parafia Rzym.-Kat. p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu.

 • 10

Nowa Parafia należy do dekanatu Kołobrzeg.

 • 11

Tekst niniejszego Dekretu należy opublikować w kościołach parafialnych miasta Kołobrzegu: p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przez odczytanie w dwie najbliższe niedziele i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tychże kościołów przez okres dwóch miesięcy. Zaś Parafia Krzyża Świętego w Kołobrzegu wywiesi tekst niniejszego Dekretu na tablicy ogłoszeń i zwróci na jego treść uwagę w ogłoszeniach parafialnych przez dwie kolejne niedziele.

Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem wystawienia.

Dan w Koszalinie w Uroczystość św. Marcina Biskupa

dnia 11 listopada R.P. 1980

Znak: L k 6-29/80
† Ignacy Jeż

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski