19/05/2024

II PARAFIALNY KONKURS „JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL MŁODZIEŻY Konkurs z okazji Jubileuszu 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II

ORGANIZATOR  KONKURSU  –  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

CEL KONKURSU – przybliżenie postaci św. Jana Pawła II, popularyzacja wiedzy o jego    życiu i świętości, przypomnienie przesłania skierowanego do młodych całego świata, pogłębienie znajomości nauczania Ojca Świętego oraz kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża  – Polaka jako wzorca osobowego.

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich: liceów, techników i szkół zawodowych.

Uczestnictwo w konkursie jest dowolne. Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie swojego udziału w konkursie do Księży i Katechetów w swoich szkołach. Zgłoszenie będzie traktowane równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (tylko w celach konkursowych przez organizatora konkursu).

Konkurs polega na pracy pisemnej – obszernej i samodzielnej wypowiedzi na jeden z pięciu podanych niżej tematów.

Praca powinna być zawarta na kartkach formatu A4 – od 2 do maksymalnie 5 stron maszynopisu. Uczestnik konkursu podpisuje swoją pracę imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy oraz szkoły do której uczęszcza. Prace należy oddać w szkole do Księży lub Katechetów w terminie do 17 kwietnia 2020r.

Data ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursu zostanie podana w ogłoszeniach parafialnych w późniejszym terminie.

TEMATY  KONKURSOWE:

  1. Jak rozumiesz wezwanie św. Jana Pawła II z dnia 12.06.1987r. na Westerplatte: „Każdy z Was, Młodzi Przyjaciele znajduje w życiu swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować”?
  2. Czy według Ciebie apel św. Jana Pawła II: „Drodzy chłopcy i dziewczęta! Nie pozwólcie, aby czas, który daje Wam Pan minął tak, jakby wszystko było przypadkiem” – może być wezwaniem do działania w dzisiejszych czasach?
  3. „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego Narodu” .

 Dlaczego rodzina jest taka ważna dla św. Jana Pawła II?

  1. „ Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go

                 szczęśliwym” . Jaka miłość według Ciebie może uczynić człowieka szczęśliwym?   

  1. „Polska jest Matką szczególną. Jest Matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

     Jak rozumiesz zaproszenie św. Jana Pawła II do umiłowania swojej Ojczyzny ?               

                 

 

           Z A P R A S Z A MY  I  Ż Y C Z Y M Y  P O W O D Z E N I A !