19/05/2024

Jan Paweł II w oczach dziecka

„Jan Paweł II w oczach dziecka” to już VII Parafialny Konkurs  organizowany przez Akcję Katolicką – jak za każdym razem został objęty honorowym patronatem przez Posła do Parlamentu Europejskiego, pana Czesława Hoca.

Konkurs skierowany był do uczniów Szkół Podstawowych i podzielony został na dwie kategorie  wiekowe: konkurs plastyczny dla dzieci z kl. I – III oraz konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II (osobno dla uczniów z klas IV – V i dla uczniów z klas VI – VII)

Bardzo dziękujemy za zachęcenie dzieci do udziału w konkursie, jak i wszelką pomoc oraz przygotowanie: zarówno Siostrom Felicjankom: siostrze Paulinie, siostrze Zacharii i siostrze Oldze, Paniom Katechetkom: P. Zofii Czystow, P. Janinie Pyda, P. Izabeli Jankowiak i P. Piotrowi Samborskiemu jak i  rodzicom dzieci.  Przede wszystkim dziękujemy dzieciom, które tak chętnie odpowiedziały na nasze zaproszenie i licznie wzięły udział w Konkursie. W obu kategoriach do konkursu przystąpiło 180 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3, 4 i 8.

                                                                                                                                         

L A U R E A C I   K O N K U R S U   P L A S T Y C Z N E G O  (klasy I – III):

WYRÓŻNIENIA:

– Piotr Chorostin – kl. III d  SP4

– Jan Krzesicki – kl. I b  SP4

– Jagoda Włodarska – kl. III c  SP8

– Kamil Szymański – kl. III e SP 3

– Piotr Śnioszek – kl. III e  SP 4

 

LAUREACI  GŁÓWNI:

III  miejsce  ex aequo  – Gabriela Masztalerska – kl. I c  SP 4

                                        –  Zuzanna Nazarewicz – kl. III d  SP 4

II  miejsce  ex aequo  –  Lilianna Grabowska – kl. I c  SP 4

                                       –  Antoni  Stępowski – kl. III d  SP 4

                                       –  Aleksandra  Sudyk – kl.  III d  SP 4

I  miejsce  –  Tomasz Kaczmarek –  kl. III f  SP 4

 

L A U R E A C I   K O N K U R S U   W I E D Z Y  (klasy IV – V)

WYRÓŻNIENIA :

–  Michalina Carewicz  – kl. IV a  SP 8

–  Maria Szeliga  – kl. V d  SP 3

–  Daria Żmuda  – kl. V d  SP 3

–  Wiktor  Duwe  – kl.  IV d  SP 3

–  Martyna Buturla  – kl. V d  SP 3

LAUREACI  GŁÓWNI :

III  miejsce  –  Amelia  Tocicka  – kl. V d  SP 3

II  miejsce  ex  aequo  –  Nikola Chojnacka – kl. IV a  SP 8

                                        –  Marceli  Leszmann  –  kl. IV d  SP 3

                                        –  Aleksandra  Świtoń  –  kl. V c  SP 3

I  miejsce –  Patryk  Szymański  –  kl. V d   SP 3

 

L A U R E A C I   K O N K U R S U   W I E D Z Y   ( kl. VI – VII)

WYRÓŻNIENIE:

– Wiktoria  Grzesiak –  kl. VII b  SP 3

LAUREACI  GŁÓWNI:

III  miejsce  –  Agnieszka  Szyszko – kl. VII a  SP 3

II  miejsce  –  Wiktoria  Papińska  –  kl. VI a  SP 3

I  miejsce  –  Judyta  Chudzik  –  kl. VII a  SP 3

 

Wszystkie dzieci, które brały udział w Konkursie ( 180 osób) otrzymają piękne, małe dyplomiki – Pamiątki Uczestnictwa, które rozdadzą Wam Siostry i Panie Katechetki w Waszych szkołach.

Przewodniczącą Jury, oceniającego prace plastyczne (łącznie 152 szt.) była Pani Łucja Końko – kołobrzeska malarka i plastyczka, a przewodniczącą Jury w konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II (łącznie 28 szt.) była Pani Katarzyna Paciorkowska – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 

W tym miejscu bardzo pragniemy podziękować także Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu i Pani dyrektor Halinie Filip za wypożyczenie plansz pod wystawę prac plastycznych dzieci z kl. I – III,  które można oglądać w nawie południowej.                     

DZIĘKUJEMY,  GRATULUJEMY i  ZAPRASZAMY  ZA  ROK !!!