22/07/2024

Jezu, ufam Tobie

Godzina Miłosierdzia – każdy piątek o 15.00

Ile razy usłyszysz jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało otwarte na oścież dla wszelkiej duszy. (1572)

Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (1320) Pan Jezus pragnie, aby każdego dnia uczcić moment Jego konania na krzyżu (godzina trzecia po południu), w którym – jak powiedział – „stała się łaska dla świata całego: miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (1572). Pragnie, aby w tej godzinie rozważać Jego bolesną mękę, bo w niej najwyraźniej objawiła się miłość Boga do ludzi; aby uwielbiać i wysławiać miłosierdzie Boga i dla zasług męki Chrystusa błagać o potrzebne łaski dla siebie i całego świata, a szczególnie dla grzeszników.

Staraj się w tej godzinie – pouczał siostrę Faustynę – odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. (1572)

Jest to godzina – jak obiecał Pan Jezus – w której „uprosisz wszystko dla siebie i dla innych” (1572).

Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją. (1320)

Modlitwa w godzinie Miłosierdzia jest ściśle związana z godziną trzecią po południu, winna być skierowana do Jezusa i w błaganiach należy się odwoływać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.