24/06/2024

Muzyka w katedrze

XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL

18.Internationales Festival Musik in der Kathedrale

Bazylika,  czwartki godz.20.30 (z wyjątkiem 16.08)

Basilika, donnerstags (außer 16.08)  um 20.30 Uhr

5.07 – 23.08.2018

Kołobrzeg/Kolberg

 

FESTIWAL POD HONOROWYM PATRONATEM /FESTIVAL UNTER DEM EHRENPATRONAT VON

Marka Hoka  – Posła RP/ Abgeordneter der Republik Polen

Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg/ Präsident der Stadt Kolberg

Edwarda Dajczaka – Biskupa Ordynariusza Diecezji  Koszalińsko –Kołobrzeskiej

Bischof (Ordinarius) der Diözese Köslin – Kolberg

 

5 LIPCA Koncert Inauguracyjny/ Eröffnungskonzert

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY/ POSENER KNABENCHOR

Poznański Chór Chłopięcy/ Posener Knabenchor

Paul Esswood – dyrygent/ Dirigent

Jacek Sykulski – dyrygent/ Dirigent

Jakub Pankowiak – pozytyw/Positiv Orgel

MOST KULTURALNY POZNAŃ/ KOŁOBRZEG

 

12 LIPCA

BEETHOVEN & KARŁOWICZ

Orkiestra XXV Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatów Muzycznych W Szczecinie/ Orchester Des XXV. Internationalen Jugendmusikworkshops

Katarzyna Duda – skrzypce/ Geige

Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent/Dirigent

Projekt realizowany jest przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Morze Kultury”.

 

 19 LIPCA 

W DAWNYM STYLU/ IM FRÜHEREM STYL

Alexander Gebert – wiolonczela/ Violoncello

Maciej Frąckiewicz – akordeon/Akkordeon

 

26 LIPCA

EUROPA GRA/ EUROPA SPIELT

Orkiestra XIV Europejskich Warsztatów Muzycznych i Letnich Warsztatów                

Orkiestrowych oraz pedagodzy-soliści

Das Orchester des Europäischen Musikworkshops und des Sommer-Orchesterworkshops

Jan Stanienda  –  skrzypce, kierownictwo artystyczne / Violine, künstlerische  Leitung

 

2 SIERPNIA

LUCY KAY – SOPRAN & ORBIS QUARTETT

Lucy Kay (Wielka Brytania/ Grossbritannien ) – sopran/ Sopran

Orbis Quartett (Niemcy/ Deutschland)

Tilman Hussla-  I skrzypce/ Geige

Meike Lu Schneider- II skrzypce/ Geige

Kundri Lu Emma Schäfer- altówka/ Viola

Martin Knörzer- wiolonczela/ Violoncello

BALTIC NEOPOLIS FESTIVAL 2018

 

9 SIERPNIA

ORGANY I TRĄBKA/  ORGEL UND TROMPETE

Michał Kocot – organy/ Orgel

Paweł Zadrożniak – trąbka/ Trompete

Koncert jest nagrodą specjalną dla laureata II nagrody 6. Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego/ Das Konzert ist ein besonderer Preis für den Gewinner des zweiten Preises des 6. Internationalen Orgelwettbewerbs. Feliks Nowowiejski.

MOST KULTURALNY POZNAŃ – KOŁOBRZEG

 

23 SIERPNIA

KONCERT FINAŁOWY/ ABSCHLUSSKONZERT

Orkiestra  Świętego Marcina/ Das Saint Martins Orchester

Agnieszka Adamczak – sopran/ Sopran

Piotr Deptuch – dyrygent/ Dirigent

MOST KULTURALNY POZNAŃ/ KOŁOBRZEG

 

PROWADZENIE KONCERTÓW/ KONZERTLEITUNG : Beata Górecka – Młyńczak

Bilety –  w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1 oraz przy wejściu do Bazyliki w czwartki godzinę przed koncertem.  Bilety także na stronie www.kupbilecik.pl.