22/07/2024

Ogłaszamy konkurs na pracę plastyczną pt. ”Niebiański Anioł”

Regulamin Parafialnego konkursu plastycznego

„ Niebiański Anioł”

 

§ 1

 Celem Konkursu jest:

–          Poszerzenie swojej wiedzy na temat stworzonego świata niewidzialnego

–          rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej

 

§ 2

Uczestnikami konkursu są uczniowie Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu naszej parafii.  

 

§ 3

 Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe:

grupa I – przedszkole

grupa II – klasy I-III szkoły podstawowej

grupa III – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

 

§ 4

Organizatorem konkursu jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu.

 

§ 5

  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 (prace o innym formacie nie będą przyjmowane), w dowolnej technice (rysunek kredką, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, itp.) przedstawiającą Anioła.
  2.  Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu
  3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną.

 

§ 6

Konkurs trwa do 25 października. Prace należy dostarczyć do swoich katechetów.

 

§ 7

 Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, szkołę  i klasę lub przedszkole i grupę

 

§ 8

 Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 

–  indywidualny i twórczy pomysł,

– zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie

–  oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika   wykonania,

 – walory estetyczne pracy

 

§ 9

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 31 października podczas Parafialnego Balu Wszystkich Świętych. Prace będą stanowiły dekorację Sali Balowej.

Regulamin Parafialnego konkursu plastycznego