22/04/2024

Policja apeluje

 

Z uwagi na dużą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych na terenie powiatu kołobrzeskiego, dochodzących najczęściej z winy kierujących pojazdami mechanicznymi, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu apeluje do przechodzących przez przejścia dla pieszych o rozwagę

i przypomina o stosowaniu ograniczonego zaufania wobec osób kierujących pojazdami.

 

 Powiatowa Policja w Kołobrzegu
podinsp. Robert Demidziuk