24/06/2024

Remont kościoła w Budzistowie cd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserwacja elewacji północnej i południowej z fundamentami 

kościoła w Budzistowie rok 2018 – etap II

– prace rozpoczną się w sierpniu 2018 r.

 

 

Całkowity koszt zadania                                          205.000,00 zł

 

Gmina Kołobrzeg                                                      50.000,00 zł

 Urząd Marszałkowski                                               20.000,00 zł

Fundusz kościelny                                                     100.000,00 zł

 Środki własne                                                            35.000,00 zł