24/06/2024

Kurs przedmałżeński

 

Kurs został zawieszony do odwołania ze względu na zagrożenie epidemiczne.

 

Spotkania – wyznaczone środy (tabela poniżej)

Miejsce – ul. Mariacka 5 (katedra) sala św. Rodziny w domu parafialnym

Godzina – 19.00

 

Kurs Przedmałżeński jest organizowany dla przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa, którzy nie odbyli przygotowania w ramach szkoły średniej. Obejmuje 11 spotkań (12 tematów). Kurs odbywa się 3 razy w ciągu roku. Spotkania prowadzone są zarówno przez osoby świeckie jak i przez księży.


Tematy spotkań

I     Konieczność katechizacji przygotowawczej do małżeństwa. Powołanie
II     Objawienie Boże i jego źródła. Pismo św. o małżeństwie
III    Wiara i drogi do niej. Wybór towarzysza drogi
IV    Chrystus Bóg – Człowiek, nasz Zbawiciel
V      Kościół szafarzem łaski Bożej. Małżeństwo w prawie kanonicznym
VI     Przykazania Boże – drogowskazami. Miłość małżeńska
VII    Modlitwa – kontakt z Bogiem rękojmią wytrwania. Płodność małżeńska
VIII   Niedzielna Msza św. Cnota czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
IX-X  Pokuta. Komunia św. Życie religijne. Chrześcijańskie wychowanie dzieci
XI     Miłość. Antykoncepcja. Naturalne metody planowania rodziny
XII    Trzeźwość. Wychowanie do trzeźwości

 

 
  LUTY MARZEC KWIEC MAJ CZERW WRZES PAŹDZ LISTOP
I 05.02   22.04     02.09    
II 12.02   29.04.    09.09    
III 19.02    06..05   16.09    
IV   04.03.   13.05   23.09    
V   11.03.   20.05    30.09.  
VI   18.03.   27.05.  03.06.   07.10  
VII    25.03.   12.06   14.10  
VIII     01.04   10.06   21.10  
IX, X     08.04   17.06   28.10  
XI    15.04.    24.06.     04.11
XII 26.02     01.07.     18.11