24/06/2024

Kardynał w naszej bazylice…

W czwartek 12 lipca o godz. 11.00 Mszy św. w naszej bazylice przewodniczył J.E. Kard. Kazimierz Nycz. Była to Eucharystia dla prawie 700 stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy przebywali na obozie w naszej diecezji. Mszę św. koncelebrował Bp Edward Dajczak, który powitał stypendystów i życzył im, aby odkrywali historię Kościoła na Pomorzu.

 

(fot. Jerzy Błażyński)