22/07/2024

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

15.03.2020 r. – III Niedziela Wielkiego Postu

Msze św. * niedziela 7.00 8.30 10.00 11.30 13.00 17.00 19.00

* dzień powszedni 7.00 8.00 — 17.00 19.00 /w sobotę o 17.00 i 19.00 – niedzielna/

 

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz bazyliki może przebywać maksymalnie 50 osób.

 

* zachęcamy wiernych do skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, wydanej przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka. Zachęcamy do łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 

* jedynym sposobem przyjmowania Komunii św. jest otrzymywanie jej na rękę. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust.

 

* znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk; cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą

 

* spowiedź święta w dni powszednie na kwadrans przed każdą Mszą św., dodatkowo ks. prałat Tadeusz – penitencjarz bazyliki – będzie dyżurował w konfesjonale w Wielkim Poście codziennie od godz. 16.30 i od 18.30.

 

* zawieszone zostaje wspólne celebrowanie nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

 

* znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk; cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

* zawieszamy możliwość zwiedzania bazyliki, świątynia będzie wyłącznie miejscem modlitwy i pozostaje otwarta w zwykłych godzinach,

 

* wszyscy kapłani i Siostry Felicjanki będą każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w bazylice różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 

* będzie również kontynuowany śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą Mszę św.

 

* przypominamy, że przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych jest konkretnym przejawem miłości bliźniego.

 

Czwartek

* uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

 

Piątek

* zachęcamy do prywatnego i rodzinnego odprawiania Drogi Krzyżowej,

 

Za tydzień

* mające się rozpocząć w następną niedzielę rekolekcje dla dorosłych zostaną przeniesione na inny termin, w którym będą mogły się odbyć bez zagrożenia dla zdrowia uczestników.

 

Prasa katolicka na stoliku obok zakrystii. Darmowe czasopismo przy wyjściu głównym z bazyliki.

 

Do wieczności odeszli: + Leonarda Jarocka l. 95, + Jadwiga Makowiecka l. 80, + Kazimierz Jesiołkiewicz l. 78, + Jadwiga Kijewska l. 77. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

 

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi wskazaniami dotyczącymi zagrożenia epidemicznego, dostępnymi w gablotach i na stronie internetowej parafii.

ks dr Andrzej Pawłowski, proboszcz