22/07/2024

I  Parafialny Konkurs „Jan Paweł II – Przyjaciel Młodzieży”

I  PARAFIALNY KONKURS  „JAN  PAWEŁ II – PRZYJACIEL  MŁODZIEŻY”

 

ORGANIZATOR  KONKURSU  – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

HONOROWY  PATRONAT  – Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Hoc

CEL KONKURSU– przybliżenie postaci Św. Jana Pawła II, popularyzacja wiedzy o Jego    życiu i świętości, pogłębienie znajomości nauczania Ojca Świętego oraz kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża  – Polaka

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich: liceów, techników i szkół zawodowych.

Zainteresowani konkursem uczniowie proszeni są o zgłaszanie swojego uczestnictwa do Księży i Katechetów w szkołach. Zgłoszenie oraz udział w konkursie będzie traktowane równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w celach konkursowych i tylko przez Organizatora konkursu).

Konkurs polega na pracy pisemnej – obszernej i samodzielnej wypowiedzi na jeden z trzech niżej podanych tematów.

Praca powinna być zawarta na kartkach formatu A4 – maksymalnie do 5 stron maszynopisu. Uczestnik konkursu podpisuje swoją pracę imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy oraz szkoły, do której uczęszcza. Prace należy oddać w szkole do Księży lub Katechetów w terminie – do 12 kwietnia 2019r., następnie trafiają one do Komisji konkursowej, do oceny.

Ogłoszenie wyników oraz data i miejsce rozdania nagród laureatom konkursu zostanie podane w ogłoszeniach parafialnych w późniejszym terminie.

TEMATY  KONKURSOWE:

  1. Małżeństwo i rodzina w wygłoszonych homiliach Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1991r.
  2. „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej Ziemi!” (JP II, Warszawa 1979r.) Troska o Polskę oraz umiłowanie Ojczyzny przez Jana Pawła II.
  3. „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” (spotkanie JPII z młodzieżą na Westerplatte w 1987r.) Jak rozumiesz te słowa? Rozwiń temat.

 

           Z A P R A S Z A MY  I  Ż Y C Z Y M Y  P O W O D Z E N I A !